Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na područje pružanja stručne pomoći u svim segmentima poslovanja privatnih i javnih subjekata. Poslovne usluge za obrtnike, privatne tvrtke i udruge građana. Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude i potražnje proizvoda i usluga. Savjetovanje u području poslovnog planiranja, poboljšanja efikasnosti poslovanja, kapitalnih ulaganja i financiranja, pravne regulative, zapošljavanja...   > > >


Prethodni članak: Neplaćeni dopust

ZAKON O RADU: Zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama


Članak 67.

(1) Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu niti joj otkazati ugovor o radu zbog njezine trudnoće, niti joj smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu, osim pod uvjetima iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o ženinoj trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da traži takve podatke, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.


Sljedeći članak: Zaštita trudnice, odnosno žene koja doji dijete         UGOVORI
ZAKON O RADU - Sadržaj   <<   Članak: 1 ...  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  ... 301  >>
LINK > > POSLOVNE VIJESTI, POSEBNE PONUDE, INFORMACIJE, AKCIJE...

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja saborsko prihvaćanje Zakona o radu nakon skoro dvije godine pregovaranja tijekom kojih su zabilježeni brojni pritisci sindikalnih središnjica. Hrvatska udruga poslodavaca koja je aktivno uključena u pregovaračke procese, promjene u novom Zakonu o radu smatra tehničkim usklađivanjem s europskom pravnom stečevinom.

Naime, suprotno tumačenjima sindikata, novim se rješenjima unešenim u konačnom prijedlogu ne umanjuju radnička prava, odnosno može se ustvrditi kako se radi i o njihovom poboljšanju prema dosadašnjim rješenjima. Ovakav prijedlog Zakona dobio je pozitivno mišljenje Europske komisije te ga u tom kontekstu treba i promatrati - kao ispunjenje uvjeta za zatvaranje Poglavlja 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Zakonodavna inicijativa za izmjene Zakona o radu pokrenuta je radi usklađenja Zakona s direktivama, odnosno nužnog dodatnog implementiranja, pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih normi.

Ovaj Zakon nije donio nikakve revolucionarne promjene niti je svojim rješenjima značajnije utjecao na posebne interese poslodavaca, odnosno radnika i sindikalnih središnjica. Novim Zakonom radnička su prava zaštićenija nego u dosadašnjim rješenjima u Zakonu o radu. Smanjen je broj dopuštenih prekovremenih tjednih sati sa 10 na 8, povećano je trajanje godišnjeg odmora na minimalno četiri tjedna, ne računajući pri tom neradne dane i blagdane, uređeno je pitanje pripravnosti, smjenski i noćni rad, te se posebno posvetila pažnja zaštiti maloljetnika i sigurnosti zaštiti zdravlja radnika uopće.
23. 5. 2018.
Sponzorirani linkovi - Zakoni - Poslovne usluge - Internet usluge - Poslovni planovi - Marketing - Savjetovanje - Imenici