Rječnik
Poslovni rječnik
Poslovni rječnik. Engleski kao službeni jezik u poslovnom svijetu i njemački kao drugi najzastupljeniji strani jezik zaokružuju potrebu za dobrim poznavanjem baš ovih stranih jezika. Hrvatska je otvorila svoje granice razvijenim europskim zemljama, kao i svoju komunikaciju. U određenom opsegu svaki rječnik donosi i stručno nazivlje iz računovodstva, osiguranja i prava, posebice trgovačkoga prava. Korpus rječnika nastao je obradom širokog spektra stručnih tekstova na oba jezik iz raznih područja ekonomske znanosti, prava, državne uprave, politike te opće svakodnevne gospodarske i poslovne prakse.
 
 
 

Besplatni rječnik


Pregled besplatnih rječnika - Rječnik za hrvatski, engleski...


Besplatni rječnik
Linkovi na rječnike

Englesko hrvatski besplatni rječnik

Hrvatsko engleski besplatni rječnik

Hrvatski internet rječnik

Razni drugi rječnici

Google prevoditelj
 
Rječnik je leksikografsko djelo koje sadržava popis riječi, te izraza nekog jezika, izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu, te poredanih abecednim ili tematskim redoslijedom. U osnovi se razlikuju jezični rječnici i predmetni rječnici kao što su enciklopedija i leksikon. Jezični rječnik se prvenstveno bavi jezikom, odnosno leksičkim jedinicama jezika i njihovim osobinama.
Babilonci su napisali prvi rječnik u 6. stoljeću pr. n. e. Prvi europski rječnici bili su dvojezični. Prvi engleski rječnik napisao je Robert Cawdrey 1604. godine, a zvao se A Table Alphabeticall. U Hrvatskoj je prvi rječnik napisan 1595. godine, a napisao ga je Faust Vrančić (Rječnik pet najplemenitijih europskih jezika - latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga jezika).
Abecedni poredak riječi rijetko se koristio sve do 18. stoljeća. Pojmovi su pisani prema proizvoljnim različitim pravilima. Npr. jedan dio rječnika bio je vezan za biljke, jedan samo za životinje, rječnik za zanimanja i slično.

U novije vrijeme sve više se sastavljaju rječnici koji su uglavnom deskriptivni (opisni) te koji obuhvaćaju različite stilove i žanrove,
a ujedno su i računalno pretraživi bilo na samom računalu ili na Internetu. Deskriptivni rječnici prikupljaju rječnički korpus nekog jezika koji je doista u upotrebi, ili je bilo u upotrebi, suzdržavajući se pritom od vrijednosnih kvalifikacija. Današnji rječnici teže iscrpnosti, vjerodostojnosti, točnosti i objektivnosti te nastoje pružiti korisniku preciznu informaciju do koje žele doći. Stari rječnici bili su uglavnom perspkriptivni (oni koji propisuju), te su ih karakterizirali subjektivnost i individualnost.

Hrvatski jezik skupni je termin za standardni jezik Hrvata, i za skup narječja i govora kojima govore ili su nekada govorili Hrvati. Njime govori negdje oko 7 milijuna ljudi, poglavito Hrvata. Hrvatski je službeni jezik Republike Hrvatske i jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine, kao i jedan od sedam službenih jezika AP Vojvodine u Srbiji. Pored toga, hrvatski jezik priznat je kao službeni jezik u pojedinim općinama u austrijskoj pokrajini Gradišće (Burgenland), međutim, tu je riječ o posebnom jeziku iseljenih Hrvata. Govorni jezik čini sustav koji se sastoji od tri narječja: štokavskoga, kajkavskoga i čakavskoga. Hrvatski standardni jezik temeljen je na novoštokavskome ijekavskome narječju zapadnoga tipa, uz utjecaj ostala dva narječja, prvenstveno u leksiku.


 
 
  1. 12. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju