Poslovne novine
Proizvodi
POSLOVNE NOVINE - BAZE PODATAKA - TRGOVINA - KATALOG PROIZVODA I USLUGA - ODREDITE I OSTVARITE SVOJE PRODAJNE CILJEVE, ZAŠTO LJUDI KUPUJU, KREATIVNA PRODAJA, KAKO UGOVORITI VIŠE PRODAJNIH SASTANAKA, MOĆ SUGESTIJE, ZAKLJUČIVANJE PRODAJE - PROFESIONALNA PRODAJA I PREGOVARANJE - UPRAVLJANJE PRODAJNIM PROCESOM - NAPREDNE VJEŠTINE PRODAJE I PREGOVARANJA - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA - BURZA ROBE I USLUGA - NATJEČAJI
 
 
 

PONUDA PROIZVODA I USLUGA


Katalog hrvatskih i inozemnih proizvoda i usluga


PONUDA PROIZVODA I USLUGA Katalog hrvatskih i inozemnih proizvoda i usluga. Informacije o proizvodima koji se proizvode u Hrvatskoj ili proizvoda dostupnih na inozemnom tržištu. Informacije o pružateljima usluga.

U smislu Zakona o normizaciji proizvodi su sirovine, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi, gotovi industrijski i obrtnički proizvodi, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, bezalkoholna i alkoholna pića, pridodane tvari, začini, sjeme i sadni materijal poljoprivrednoga i šum. bilja, objekti, postrojenja, uređaji, oprema i slično.
Proizvod je bilo koji predmet koji je projektiran, proizveden ili na koji drugi način dobiven, a neovisno o
stupnju njegove prerade, a namijenjen je stavljanju na tržište. Proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za projektiranje i proizvodnju nekog proizvoda ili njegovo predstavljanje ili koja mijenja, temeljito preinačuje ili prerađuje proizvod radi njegova stavljanja na tržište ili stavljanja u uporabu.
 
PREPORUKE - LINKOVI

  KATALOG PROIZVODA I USLUGA KATALOG PROIZVODA I USLUGA

  Akcijska ponuda Pregled posebne ponude - akcije

  Redovna ponuda Pregled svih poslovnih i internet usluga

  Objava oglasa ili linkova Objava oglasa ili linkova


NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno

 
 
  1. 12. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju